previous pauseresume next

کسب رتبه سوم دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در بین دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور در رده‌بندی بین المللی دانشگاه‌های جهان

کسب رتبه سوم دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در بین دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور در رده‌بندی بین المللی دانشگاه‌های جهان بر مبنای شاخص H ‪(H-Index)‬، که برای نخستین بار در سالهای گذشته حاصل گردیده است را به عموم پژوهشگران، سیاستگذاران، مدیران و خدمتگزاران عرصه پژوهش و فناوری دانشگاه تبریک عرض می‌نماید. امید که با تلاش شایسته و برنامه‌ریزی دقیق و موثر همکاران ارجمند، اعتلای علمی و تحقیقاتی دانشگاه روندی پایدار و رشدی روزافزون داشته باشد.

فایل پیوست: